Items where Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | J | K | M | N | P | S | V | Z | Š
Number of items: 25.

B

Bekić, Bojana and Puškarić, Anton and Ivanović, Lana (2011) Značaj programa prekogranične/transnacionalne saradnje za postizanje održivog razvoja. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga II, LVIII (SB-1). pp. 244-250. ISSN 0352-3462

Bradić Martinović, Aleksandra and Zubović, Jovan and Jeločnik, Marko (2011) Sistem direktnih zaduženja kao metod efikasnije naplate potraživanja u Srbiji. Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (2). pp. 197-207. ISSN 0350-137X

C

Cvijanović, Drago and Simonović, Zoran and Mihailović, Branko (2011) Težišta i ciljevi novijih reformi agrarne i regionalne politike Evropske unije. Ekonomika poljoprivrede, LVIII (3). pp. 359-370. ISSN 0352-3462

J

Jovanović, Marijana and Njegovan, Nikola and Krunić, Nevena (2011) Uticaj načina združivanja useva na prinos nadzemne biomase i zrna kukuruza i soje. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga II, LVIII (SB-1). pp. 133-140. ISSN 0352-3462

K

Kljajić, Nataša and Vuković, Predrag and Roljević, Svetlana (2011) Hidrološki, pedološki i mikroklimatski potencijali teritorije Pančeva u funkciji poljoprivrede. Ekonomika poljoprivrede, LVIII (3). pp. 503-524. ISSN 0352-3462

Knežević, Mirjana and Simonović, Zoran and Andžić, Slobodan (2011) Javna svojina i lokalna samouprava. Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (4). pp. 69-75. ISSN 0350-137X

Kuzman, Boris and Ivić, Milenko and Dumonjić, Bojan (2011) Spoljnotrgovinska razmena agroindustrijskih proizvoda Republike Srbije i Republike Hrvatske. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga II, LVIII (SB-1). pp. 292-304. ISSN 0352-3462

M

Mihailović, Branko and Cvijanović, Drago (2011) Organizacije za pružanje konsultantskih usluga u Srbiji. Ekonomika poljoprivrede, LVIII (4). pp. 711-721. ISSN 0352-3462

Mihailović, Branko and Cvijanović, Drago and Paraušić, Vesna (2011) Marketing tehnike i alati u funkciji efikasnog poslovnog odlučivanja preduzeća. Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (1). pp. 48-60. ISSN 0350-137X

Mihailović, Branko and Hamović, Vladana and Paraušić, Vesna (2011) Market research in the function of development of marketing activities of meat processing companies. Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (3). pp. 56-62. ISSN 0350-137X

Mihailović, Branko and Simonović, Zoran and Paraušić, Vesna (2011) Procena veština i znanja stečenih tokom konsalting intervencije. Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (2). pp. 102-111. ISSN 0350-137X

Mijajlović, Nada and Cvijanović, Drago and Stajkovac, Jugoslav (2011) Zaštita i održivi razvoj ekosistema Dunavskog regiona. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga I, LVIII (SB-1). pp. 164-171. ISSN 0352-3462

N

Nedeljković, Dragan (2011) Perspectives and Development of European Business. In: International scientific conference: Management Development in Central and South East Europe. European Academy of Science ; European University, Belgrade, pp. 156-170. ISBN 978-3-9503225-0-7

P

Paraušić, Vesna and Mihailović, Branko and Božić, Dijana (2011) Jačanje kapaciteta ruralnih područja Srbije kroz formiranje lokalnih akcionih grupa. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga II, LVIII (SB-1). pp. 130-136. ISSN 0352-3462

Popović, Vesna and Katić, Branko and Savić, Mirjana (2011) Ruralni razvoj u Srbiji i lokalne zajednice. Ekonomika poljoprivrede, LVIII (1). pp. 33-44. ISSN 0352-3462

Popović, Vesna and Subić, Jonel and Mijajlović, Nada (2011) Osnovne performanse poljoprivrede u Podunavlju. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga I, LVIII (SB-1). pp. 380-388. ISSN 0352-3462

S

Sarić, Radojica and Roljević, Svetlana and Grujić, Biljana (2011) Konceptualizacija održivog razvoja lokalnih zajednica. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga 1, LVIII (SB-1). pp. 193-201. ISSN 0352-3462

Simonović, Zoran (2011) Elementi kreditne politike prema vizantijskim zakonima VII i VIII veka (Ekloga, Zemljoradnički zakon i Pomorski zakon). Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (3). pp. 170-179. ISSN 0350-137X

Simonović, Zoran and Damnjanović, Radovan (2011) Strategijsko prilagođavanje organizacije promenama. Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (1). pp. 152-162. ISSN 0350-137X

Simonović, Zoran and Simonović, Dragoljub and Miletić, Slavomir (2011) Neki aspekti programa fonda za razvoj poljoprivrede grada Niša u 2011. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga II, LVIII (SB-1). pp. 145-153. ISSN 0352-3462

V

Vlahović, Branislav and Tomić, Danilo and Puškarić, Anton (2011) Promene na tržištu vina u zemljama CEFTA grupacije. Ekonomika poljoprivrede, LVIII (4). pp. 609-620. ISSN 0352-3462

Vuković, Predrag and Arsić, Slavica and Roljević, Svetlana (2011) Stanje i uslovi razvoja turizma u Banji Vrujci. Ekonomika: časopis za ekonomsku teoriju i praksu, LVII (1). pp. 193-202. ISSN 0350-137X

Vuković, Predrag and Kljajić, Nataša and Arsić, Slavica (2011) Mogućnosti za turističko povezivanje opština Mali Zvornik i Zvornik, kao oblik jačanja prekogranične saradnje Srbije i Bosne i Hercegovine. Ekonomika poljoprivrede: specijalni broj, knjiga II, LVIII (SB-1). pp. 251-261. ISSN 0352-3462

Z

Zečević, Leposava (2011) Development of European Business and Marketing in New Europe. In: International scientific conference: Management Development in Central and South East Europe, European Academy of Science. European Academy of Science; European University, Vienna ; Belgrade, pp. 98-115. ISBN 978-3-9503225-0-7

Š

Štrbac, Maja and Jeločnik, Marko and Potrebić, Velibor (2011) Urban-Rural Typology and Importance of Rural Areas in EU Countries. Ekonomika poljoprivrede: special Issue, book II, LVIII (SI-1). pp. 358-366. ISSN 0352-3462

This list was generated on Sat Jul 13 15:19:09 2024 CEST.